Bæredygtighedspolitik på Hotel Bymose Hegn

På Hotel Bymose Hegn ved vi, at arbejdet med at have en så bæredygtig virksomhed som muligt, er en konstant proces, og at indsamling af data er det vigtigste skridt på vejen til forståelse og reducering.

Gæstens miljørigtige valg

På Hotel Bymose Hegn skal det være let for gæsten at tage de miljørigtige valg.

Affaldssortering

  • For gæsten har vi gjort det let at sortere ved at opsætte sorteringsenheder på værelsesgange og i lokaler

Rengøring og rene håndklæder

  • Gæsten bestemmer selv hvor ofte de ønsker rengøring og rene håndklæder, når de er her over flere dage

Drikkevand

  • Det er ikke muligt for gæsterne at få vand i plastikflasker. Således serveres alt drikkevand i kander til både måltider og i løbet af dagen

Elbiler

  • Det er let at være gæst med elbil, idet der er lade standere tilgængeligt

Engangsservice

  • Vores gæster får ikke valget om at bruge engangsservice

Det grønne område

Det grønne område der omkredser hotellet

Vi vil tildele vores meget store grønne område større betydning end blot at være pænt at se på. Det skal bidrage til et bedre klima.

Medarbejdere/arbejdsklima

Vi vil have fokus på et sundt arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Med et sundt arbejdsmiljø vil vi skabe højere produktivitet og økonomisk vækst.

Med et sundt arbejdsmiljø mener vi både fysisk og psykisk.

Igennem dialog med medarbejderne vil vi mindske den fysiske belastning i hverdagen.

Vi har både fokus på den enkelte medarbejders trivsel og medarbejderens samspil med gruppen. Vi arbejder med social kapital, herunder de 3 grundelementer - tillid, samarbejde og retfærdighed.

Vi dokumenterer

  • Alt forbrug af el, vand og varme bliver registreret hver måned
  • Som virksomhed sorterer vi affald i 10 fraktioner. Vægten af vores affald bliver registreret i de forskellige fraktioner